Missie en visie

Stichting ELSA is in 2015 ontstaan uit de samenwerking van een groep sociale ondernemers die van een leegstaande boerderij een ambachtscentrum willen maken. Hier moeten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om, in een beschermde, contextrijke omgeving, in de samenleving te participeren. ELSA heeft de overtuiging dat niemand aan de kant hoeft te staan, ook mensen met een arbeidsbeperking niet. Ons doel is cliënten te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te benutten, en zo hun zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid te vergroten. 

Hiertoe bouwt ELSA aan een organisatie met leden die openstaan voor mensen met een hulpvraag. Dit kan op de ELSA Hoeve zijn, als ondernemer, begeleider of vrijwilliger. Of elders in de gemeente Woerden, bijvoorbeeld als stageplaats. Ons ideaal is een netwerk met een ruime keuze aan verschillende soorten dagbesteding en werk/leertrajecten. ELSA hecht grote waarde aan persoonlijk contact met de klant/opdrachtgevers (ouders / verzorgers en/of zorginstellingen). Er wordt gewerkt vanuit respect voor de keuzevrijheid van de cliënt.

info@stichtingelsa.nl | Telefoon: 0614 994 201