Doelgroep en doel

ELSA richt zich op ontwikkelings- en belevingsgerichte dagbesteding en de toeleiding naar werk. Dit aanbod is er voor mensen die vanwege verstandelijke, lichamelijke, psychische en/of sociale problemen moeite hebben met een actieve deelname aan de samenleving. Van belevingsgerichte activiteiten voor mensen met een ernstige chronische aandoening tot arbeidsmatige participatie voor hen die het vizier op de arbeidsmarkt willen en kunnen richten. 

De hoofddoelstelling van ELSA is het scheppen en onderhouden van de voorwaarden voor samenwerking, waarbij de ondernemers zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen bedrijfsvoering. 

Door het ontwikkelen van gezamenlijke ‘ELSA-standaarden en –protocollen’ wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten verhoogd. Bijkomend voordeel is dat de aangesloten ondernemers zich vooral kunnen richten op hun corebusiness, wat ook de kwaliteit ten goede komt.

 

info@stichtingelsa.nl | Telefoon: 0614 994 201