Organisatie

Bestuur

Voorzitter   Dhr. J. Westendorp, Zorginstellingsmanager i.r.
Secretaris  Dhr. J. Weggeman, Beleidsmedewerker Economie
Penningmeester   Dhr. A. de Visser, Risk Assessment Manager
Alg. bestuurslid  Dhr. J. Keuris, Projectmanager

RSIN-nummer: 8550.20.568

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch ontvangen zij enig ander voordeel ten laste van de stichting.

Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen zijn voor geïnteresseerden opvraagbaar bij het bestuur. Neem hiervoor contact met ons op.

 

info@stichtingelsa.nl | Telefoon: 0614 994 201